آیت الله محی الدین حائری شیرازی

آیت الله محی الدین حائری شیرازی
آیت الله محمدصادق حائری شیرازی، مشهور به محی الدین، در دوازدهم بهمن 1315 در شیراز در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود که به تعبیر وی، «رغبت شان إلی...
آیت الله حائری شیرازی
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ ءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[محاسن ،ج1،ص233] هرگاه عالمی بمیرد رخنه ای جبران...