آیت الله علی اکبر فیض (مشکینی)

مرحوم  آیت الله علی اکبر مشکینی
آیت‌الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی در سال‌ 1300 هجری شمسی در روستایی از توابع‌ بلوک مشکین‌ و در میان‌ خانواده‌ای متدین...
آیت الله علی مشکینی(ره)
 سید مرتضی علم الهدی بیش از ده قرن پیش، محققان و دانشمندان عرصه ی دین را خطاب قرار داده بود که «هر آن که درباره مطالب ما اندیشه می نماید،...