گزيده معراج السعاده

تاریخ ارسال:ج, 11/05/1397 - 23:01
گزیده معراج السعاده

گزيده معراج السعاده
مشخصات كتاب:
سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵ - ۱۲۴۵ق.
عنوان قراردادي : معراج السعاده .برگزيده
عنوان و نام پديدآور : گزيده معراج السعاده/ احمد نراقي؛ به اهتمام احمد احمدي بيرجندي.
مشخصات نشر : مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري : ۲۳۴ص.
شابك : ۴۷۰۰ريال ؛ ۱۱۰۰۰ ريال: چاپ سوم: 964-444-649-6 ؛ ۵۹۰۰۰ ريال: چاپ پنجم: 978-964-444-649-8
يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۱.
يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۹۲.
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن ۱۴
شناسه افزوده : احمدي بيرجندي، احمد، ۱۳۰۱ - ۱۳۷۷.
شناسه افزوده : بنياد پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۲۴۷/۷۵/ن۴م۶۰۱۱۶ ۱۳۷۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۱
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۶-۴۷۲۸
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ پيشگفتار؛ 1. در بيان حالات نفس و شناختن صفات نيك و بد؛ 2. در كيفيت شناختن خود؛ 3. آدمي از جنس عالم جسماني نيست؛ 4. حقيقت آدمي نفس اوست؛ 5. آدمي به واسطه نفس مناسبت با فرشته دارد؛ 6. نفس را لذت والم هست؛ 7. در مفاسد بيماري نفس و فوايد صحت آن؛ 8. در علوّ مرتبه اخلاق و شرافت آن؛ 9. در سبب انحراف از طريق پسنديده؛ 10. مصدر همه نيكيها و بديها چهار قوّه اند: عقل، شهوت، غضب و وَهْم؛ 11. در بيان شأن هر يك از چهار قوه؛ 12. در مقابل هر صفت حسنه دو رذيله است؛ 13. اوصاف حميده حكم وسط دادند؛ 14. در اشتباه صفات رذيله به صفات حميده؛ 15. در بيان نگهداري اخلاق حميده و خارج نشدن از حدّ اعتدال و معالجه اخلاق ناپسنديده؛ 16. در بيان اموري كه براي سالك راه سعادت لازم است؛ 17. در بيان قاعده و معالجه كليه اخلاق رذيله؛ 18. در باب انواع اخلاق و شرافت فضائل و كيفيّت اكتساب آنها؛ 19. در بيان شرافت عدالت در جميع امور؛ 20. در بيان اقسام عدالت؛ 21. كمال هر شخصي به عدالت و ميانه روي است؛ 22. در بيان گوهر عقل و شرافت قوه عاقله؛ 23. در شرافت علم و علما؛ 24. در آداب تعليم و تعلّم؛ 25. در اقسام علوم ممدوح و مذموم؛ 26. جهل مركّب و شك و حيرت و معالجه آنها؛ 27. در بيان توحيد و فايده هر قسمتي؛ 28. در بيان علامت اهل توحيد و بيان لاجبرو لاتفويض؛ 29. در بيان خواطر نفساني و وسوسه هاي شيطاني؛ 30. در بيان الهام و وسوسه شيطاني و علامات هر يك؛ 31. در مذمت وسوسه هاي شيطاني؛ 32. در معالجه وسوسه هاي شيطاني؛ 33. در شرافت افكار حسنه و تفكّر در صنع خدا؛ 34. خوف و اقسام آن؛ 35. اطمينان قلبي؛ 36. خوف و خشيت؛ 37. علت كمي خوف ازخدا؛ 38. اميدواري (رجاء) به رحمت خدا؛ 39. در عزّت و قوّت نفس؛ 40. ضعف نفس و سوءظن به خدا؛ 41. حسن ظن به خدا؛ 42. در عجب و مذّمت آن؛ 43. در كبر و بيان حقيقت آن؛ 44. فخر فروشي و نازيدن به اجداد؛ 45. عفّت و شره؛ 46. غنا و فقر؛ 47. حرص و قناعت؛ 48. در بيان بخل؛ 49. اموال و طريق كسب آنها؛ 50. در بيان خيانت و غدر؛ 51. اهانت به بندگان خدا و تحقير آنها؛ 52. اهتمام در كار مسلمانان و امر به معروف و نهي از منكر؛ 53. قهر، خشم و عدم صله رحم و صفات مذموم ديگر؛ 54. سخن چيني و نمّامي؛ 55. دروغ گفتن؛ 56. در مذمّت ريا؛ 57. آفات غرور؛ 58. طول امل و آرزو؛ 59. گناهكاري و اصرار بر معاصي؛ 60 .غفلت از محاسبه نفس؛ 61. در بيان حقيقت شوق؛ 62. در فسق و عبادت

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.