اهمیت اقتصاد

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی[1] در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی،...
اقتصاد مقاومتی
شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است....
رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی (1395/1/1) با صراحت سه راه پیش روی جامعه ایران را در حل مسایل بیان کردند: راه اول زندگی زیر فشار دائمی دولتهایی مثل...
آیا فشارهای اقتصادی غرب اثرگذار بوده است؟ یکی از مسائلی که در باب تحریم باید به آن پاسخ داد آن است که وظیفه ی مردم در قبال تحریم ها چیست و این تحریم ها چه...
اقتصاد مقاومتی
در قسمت اول، بعد از بیان اهمیت و مفهوم راهبردی اقتصاد مقاومتی، به تبیین اقتصاد دانش بنیان پرداخته شد. در ادامه  شرکت های دانش بنیان و نقش آن ها در حرکت به...
اقتصاد مقاومتی
اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شد. صاحب نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه...
تولید و اشتغال
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز اول فروردین خود فرمودند:  «اولویّت امروز ملّت ایران، مسأله  اقتصادی است و توجّه کنید که اولویّت دشمن هم مسأله...
نگاه و اشراف کامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بین المللی، همواره تبیین گر بهترین راه برای پیشرفت مبتنی بر عدالت است. معظم له همواره...
eghtesad-mogavemati02.jpg
ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از آن حیث که عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را تئوریزه کرده و در واقع مسیر آینده را برای ما به تصویر کشیده است بسیار حائز...
« آنها حمله کردند و زمینی را تصرف کردند شما هم به آنها حمله کنید. من اعلام کرده ام که قبول قطعنامه تاکتیکی نیست، حمله نقض آن است، قبل و بعد آتش بس ندارد.» این...

صفحه‌ها