تاریخ انبیاء

پرسش: چرا تمام افرادی که ادعای پیامبری دارند از میان اقوام سامی برخاسته اند و همه شان در سرزمین های خاورمیانه می زیستند؟ چرا رد پایی از 124000 پیامبر...
آيت ا... سبحاني
فیلم سخنان آیت الله سبحانی  اعجاز قرآن، تاریخ انبیاء حضرت مسیح علیه السلام
کتاب تاریخ انبیاء و چهارده معصوم علیهم السلام
تاریخ انبیاء و چهارده معصوم علیهم السلام  مشخصات کتاب: فرخ رصدی عناوین اصلی کتاب شامل: امام حسن عسکری: امام یازدهم؛ پاورقی