تحریم اقتصادی

رهبر معظم انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی[1] در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی،...
اقتصاد مقاومتی
شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که تا کنون نسبت به تبیین و تشریح چارچوب اجرایی طرح مقاومت اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقدامات جدی و قابل توجهی معمول نشده است....
1. مقدمه با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین...
آیا فشارهای اقتصادی غرب اثرگذار بوده است؟ یکی از مسائلی که در باب تحریم باید به آن پاسخ داد آن است که وظیفه ی مردم در قبال تحریم ها چیست و این تحریم ها چه...
اقتصاد مقاومتی
برای ارائه ی یک تعریف از اقتصاد مقاومتی، ابتدا لازم است تعریفی از «مقاومت» در نظر داشته باشیم. از نگاه نگارنده، مقاومت به معنای پی گیری، پافشاری و مطالبه ی یک...
کشاورزی در اسلام
آقای دکتر، موضوع کلی این گفت و گو، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه ی کشاورزی است. درباره ی مؤلفه ها و پایه های اقتصاد مقاومتی به طور کلی صحبت شده، اما به...
اقتصاد مقاومتی
ملت ایران که پس از پیروزی انقلاب همه ی موانع را پشت سر گذارده، در آستانه ی دستیابی به دانش های بسیار پیشرفته با تهاجمی روبه رو شده است که جلوگیری از پیشرفت...
در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی بین المللی در خارج، و نیز پاره ای از کارشکنی های پیاده نظام دشمن در داخل ، اقتصاد...
نگاه و اشراف کامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بین المللی، همواره تبیین گر بهترین راه برای پیشرفت مبتنی بر عدالت است. معظم له همواره...
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «...