تحمل مصیبت

حضرت فاطمه زهرا
ز هجر روی پدر اشک از بصر می ریخت                 نه اشک از بصر او لخته جگر...
استاد میر باقری
شرح زیارت حضرت زهرا علیها السلام این زیارت نورانی بسیار کوتاه، پنج فراز دارد که مترتب بر هم دیگر است. فراز اول چنین است: «یا مُمْتَحَنَةُ...