حجاب کودکان

حجاب
با عرض سلام دختر 3 ساله ای دارم از چند سالگی بیرون از منزل به او شلوار و آستین بلند و روسری بپوشانم تا عادت كند حجاب خود را رعایت كند؟ خوشحالیم كه به...