ذکرالله

قلب و روح
«قلب» در اصطلاح قرآن، موجودی است که این گونه کارها را انجام می دهد: درک می کند، می اندیشد، مرکز عواطف است، تصمیم می گیرد، دوستی و دشمنی می...
مرحوم آیت الله بهجت
ذکر خدا حدی دارد؟ نه. حدش را از قلب خودت سؤال کن. کی از روی حضور قلب ذاکر می شوید؟ ذکر هم مختلف هم است. «اَسئَلُکَ... [و] اَن تُلْهِمَنی ذِکرَک»[1]؛ در جایی...
عمل به دانسته ها
در این که اکثر بی حالی های افراد مخصوصاً افراد امروزی از همّ و غم تولید می شود – که به آن اعصاب می گویند – تردیدی نیست. یکی از موضوعات مهم در...
ذکر
پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: بدانید كه بهترین اعمال شما نزد خداوند و پاكیزه ترین آنها و آنچه از همه بیشتر درجات شما را بالا می برد و بهترین چیزی...
نفاق
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی                   هر لحظه به دام...