روح الله قرهی

خوف ممدوح
یک خوف ممدوح هم هست که خوف از عمل است و این، خوب است. امّا همین خوف ممدوح هم فرمودند: شرایط دارد و حدّی دارد. اگر بیش از آن حدّش شود، همین ممدوح، تبدیل به...
خوف از مرگ
بعضی برای این از مرگ می ترسند چون باور به بقاء ندارند و احساس نابودی می کنند. فکر می کنند با مرگ، تمام می شوند، از بین می روند و دیگر نیستند....
کراهت از مرگ
اشد خوف همین ترس از مرگ است، علاج هایی دارد. یک مورد این است که باید آنچه را سبب خوف از مرگ می شود، بشناسیم که علّت چیست. یکی این است که انسان تصوّر می...
کراهت از مرگ
معنای «راحة المؤمن من الفتنة» این است. با مرگ راحت می شود والا یک آزمایشی پیش می آید در آن آزمایش سربلند بیرون نمی آید. بیان کردیم:...
خوف از مرگ
انسان این گونه باشد، خوف داشته باشد از ناچیزی خودش که نکند کاری کنم که در مقابل عظمت پروردگار عالم، ملائکه ی الهی به من بخندند، این هم یکی از خوف هایی...
خوف ممدوح
خوف ممدوح، امنیّت برای شما ایجاد می کند، یک امنیّت باطنی و آرامش در درون شما ایجاد می کند. لذا خیلی جالب است که پروردگار عالم در سوره ی نور، آیه...
خوف از مرگ
امّا چند قسم از خوف ممدوح هم بیان کنم و بعد به سراغ مطلب دیگری برویم. یکی از مطالب خوف ممدوح عند الآیات و الاحادیث و الاولیاء، خوف از عاقبت به خیری است. این...
امیرالمومنین مبتلای مظلوم
  مولی الموالی(صلوات اللّه و سلامه علیه) مظلوم ترین انسان ها است. امیرالمؤمنین(صلوات اللّه و سلامه علیه) از جهل مردم در عذاب بودند و همین جهل...