ميزان و تأثير نقش تربيتي همنشین

همنشینی با صالحان
چکیده اسلام به مسئله تعقل و تفکر اهمیت زیادی داده است، به گونه ای که آیات و روایات زیادی در رابطه با تعقل و تفکر وجود دارد. انسان ها روح بسيار حساسى...