ورود به بهشت

غدیر خم
فصل دوم : برکات دوست داشتن امام علی علیه السلام 2 / 9 راهيابی 5977.پيامبر خدا صلی الله عليه وآله: کسی که علی را دوست داشت، هدايت شد و کسی که او...