اخلاق در شعر و ادب

زن را از آن مقام شرافت و عزت که داشت، پایین کشیدند زن مربی جامعه است زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‏کند زن را به صورت یک لُعبه در آوردند این...
احاديث و قصص مثنوى
[صوفى ابن الوقت باشد اى رفيق‏] «صوفى ابن الوقت باشد اى رفيق‏ نيست فردا گفتن از شرط طريق [1]   ابن الوقت: «صوفى است به اعتبار آن كه فرصت را از...
احاديث و قصص مثنوى
[آفتاب آمد دليل آفتاب‏] «آفتاب آمد دليل آفتاب‏ گر دليلت بايد از وى رو متاب‏   ظاهراً مقتبس است از مضمون روايات ذيل: قَالَ أَميرُ الْمُؤْمنينَ...
احاديث و قصص مثنوى
[هست فقدان ادب شر آفرين‏] «از خدا جوييم توفيق ادب‏ بى ادب، محروم گشت از لطف رب [1] ... مضمون اين بيت مناسب است با گفته ابو جعفر محمد بن حسين بن احمد بن...
احاديث و قصص مثنوى
[ما خطا كرديم يا رب درگذر] «اى هميشه حاجت ما را پناه‏ بار ديگر ما غلط كرديم راه‏   مناسب است با مضمون اين قسمت از دعا: «اللَّهُمَّ وَ لي...
احادیث و قصص مثنوی
[حزن و گريه در دعا شرط دعاست‏] رفت در مسجد سوى محراب شد سجده گاه از اشك شه پُر آب شد ... سهل بن عبد اللّه تسترى (متوفى 283) گفته است: «نزديك‏ترين دعا به...
احادیث و قصص مثنوی
[حزن و گريه در دعا شرط دعاست‏] رفت در مسجد سوى محراب شد سجده گاه از اشك شه پُر آب شد سهل بن عبد الله تسترى(متوفى 283) گفته است: «نزديك‏ترين دعا به...
احاديث و قصص مثنوى‏
[غرق آب و نعره هل من مزيد] «هر كه جز ماهى ز آبش سير شد             هر كه بى روزى است روزش دير شد ... حكايت ذيل در بيان اين...
عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند
ایهاالناس جهان جای تن آسانی نیست مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست خفتگان را چه خبر زمزمهٔ مرغ سحر؟ حیوان را خبر از عالم انسانی نیست داروی تربیت از...