اخلاق در فضای مجازی

 فضای مجازی
بخشی از کار مبلغان در فضای مجازی، مشاوره دادن به افراد است. شکی نیست که برای اینکار، همانگونه که تخصص لازم است، اخلاق و رفتار مناسب و در خور شان نیز...
تبلیغ درفضای مجازی
یکی از صفات غیر اخلاقی، جدل، و بقول امروزیها بگومگو است. دوری از این صفت غیر اخلاقی، باید مورد توجه مبلغین دینی، مخصوصا در فضای مجازی باشد. پیامبر اسلام...
تبلیغ دین
یکی از فضایل اخلاقی، رعایت حریم محرم و نامحرم است که همه جامعه باید به آن پایبند باشند. این صفت اخلاقی باید برای روحانیت و مبلغان دینی در همه میدان های...