شبهات

ان الله مع الصابرین
بلایایی طبیعی همواره سهمی در دنیای ما داشته  و دارند. کشور عزیزمان ایران نیز هر از چندی یکبار، شاهد بلایای طبیعی از  جمله زلزله است. در این روزها...
پاورپوینت درس ۱: رسانه در گذر زمان
در این درس پس از مروری گذرا از گذشته رسانه ها، به سراغ آینده رسانه ها می رویم و با هم مرور می کنیم که رسانه ها ما را به کجا می برند؟ پیشرفت تکنولوژی چگونه به...
مقدمه کتاب تفکر و سواد رسانه ای
هر هفته متناسب با درس پیش روی آن هفته، «پاورپوینت» دروس کتاب تفکر و سواد رسانه ای را برای سهولت امر آموزش برای معلمین آماده و ارائه کند. همانطور که مطلع شده...
این کتاب برای هفته ای دو ساعت در یک سال تحصیلی نوشته شده است؛ جهت گیری بسته آموزشی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم، پرورش توانایی نقد و بررسی هوشمندانه و تولید...