آداب و سنن اسلامی

بدهکار را تحت فشار نگذاریم
بدهکار را تحت فشار نگذاریم قرآن کریم به طلبکاران می‌گوید: در مواردی که بدهکاران سخت در تنگنا قرار دارند اگر بدهی آنان بخشوده شود، از هر نظر برای...
احکام ریش
آیا تراشیدن ریش باعث فسق شخص می‌شود؟    * احکام ریش   بلند کردن ریش س۱۰. ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه...
نظم در زندگی
یکی از امور خیلی مهم در زندگی، نظم است. اما این موضوع نباید مثل موضوعات دیگر(کمک به خلق)، بی حساب باشد.  نظم به اندازه ای مهم است که حضرت علی(علیه...
نقش رعایت حقوق دیگران در سلوک معنوی
ایجاد حالت اقامه صلاه و همه عبادات، دو زمینه می خواهد؛ یک زمینه کلی که مؤمن در مراقبه به سر ببرد، اهل آرامش باطن باشد، اهل توجهات باشد، اهل شلوغ کاری،...
قوت معنوی
مهم ترین شرایط ذکر عبارتند از: فراغت، ادای ذکر با آرامش، توجه و حضور قلب، اخلاص، توسّل به اهل بیت علیهم السلام قبل از ذکر، استقامت...