امام علی(علیه السلام)

ذکر مصیبت امیرالمومنین علی علیه السلام با موضوع شب نوزدهم، شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین(علیه السلام) شب نوزدهم، شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین(علیه السلام) شب...