شعر و ادب

 امین قافله نور
امین قافله نور: برگزیده شعر معاصر مذهبی درستایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشخصات کتاب: سرشناسه : طاهریان، امیرمسعود، 1355 - ، گردآورنده عنوان و...