سبک زندگی

مدارا
امام علی علیه السلام: سلامه العیش فی المداراه. سلامتی زندگی در مداراکردن است. منبع: عیون الحکم و المواعظ، ص285.
مبلغان
فضای مجازی منبری است که طلاب باید از آن بهره مند بشوند
فضیلت ملایمت
امام كاظم عليه السلام: الرِّفقُ نِصفُ العَيشِ. ملايمت و مهربانى نيمى از زندگى است. منبع: ميزان الحكمه، جلد4، صفحه 494.
عمل به علم
پيامبر خدا «صلّى اللّه عليه و آله» می‌فرمایند: عالمان همه به هلاکت می‌افتند مگر آنان که به علم خود عمل کنند و عاملان همه هلاک شوند، مگر آنان که از روی...
ریاست بدون اهلیت
عاقبت کسی که ریاست و مسئولیتی را می پذیرد درحالی که اهلیت آن را ندارد