حسین آقا علیپورمرندی

استاد حسین علیپور
حسین آقا علیپور (متولد 1334 هجری شمسی در شهر مرند) مردی الهی، اهل علم، تقوا، معرفت و زهد و مروج معارف ناب اسلامی در میان مشتاقان می باشند. ایشان از...