آیت الله مجتهدی تهرانی(ره)

مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
مرحوم آیت الله احمد مجتهدی تهرانی در نهم مهرماه سال ۱۳۰۲ شمسی برابر با دوم رجب المرجب سال ۱۳۴۳ قمری در تهران چشم به جهان گشود. وی در خاندانی با تقوی و ورع...