حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی

دکتر احمد عابدی
* اشاره: ـ طلبه های شهید، عارفان شیدایی که در دل جبهه های جنگ با راز و نیازهای عاشقانه شان و با سخنان گهربارشان بر قوت قلب رزمندگان اسلام می افزودند...