توصیه های اخلاقی

سخنان امام خمینی(ره) درباره هیئت های عزاداری
امام خمینی(ره) بارها در سخنرانی های خود در طول تاریخ انقلاب اسلامی و کتابهایی مانند صحیفه نور به نقش مهم نهضت حسینی و تکلیف شیعیان در عزاداری حضرت سیدالشهدا...