تخلیه

احسان2
احسان، به معنی ارضای حس ترحم نیست نکته مهم در احسان این است که یادمان باشد ما برای چی می خواهیم دنبال احسان باشیم؟ ما نمی‌خواهیم با...
منازل سیر وسلوک
سیر و سلوک متشکّل از سه سیر کلی است که عبارتند از: اوّل: «سير من الخلق الی الحق»؛ بریدن از ماسوی الله برای پیوند به خداوند. دوّم: «سير من الحق فی الحق»؛...