تسلیم و رضا

مسبب الاسباب
موضوع : بند رضا و تسلیم خداوند سخنران : آیت الله علی فروغی سلمه الله
اهل بیت
گاهی بعضی از افرادی که کمی ریاضت کشیده‌ اند بسیار در زندگی خودشان دخل و تصرف می ‌کنند؛ حتی نسبت به عمر و سلامتی؛ لذا تحمّل مشکلات را ندارند. مثلا...
صبر در مصائب
دیار شاعر از درد و مصیبت نالد این ایام زمین لرزید و خانه ریخت،... شد اوضاع نا آرام خدا صبرت دهد در این بلای سخت و جانفرسا هم استانی شاعر، ای مصیبت...
صبر
اگر انسان بتواند در ابتلائات و مصائب، باور قلبی داشته باشد که آن بلا یا گرفتاری، بر وفق حکمت و به مصلحت اوست، دنیا و آخرت خود را آباد کرده است....
عید سعید قربان
روز تقرّب عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت. عید قربان فصل قربانی کردن عزیزها در آستان...