جوشن کبیر

احسان
احسان، جلسه 4، 91/5/19 اساس عقل بعد از دینداری، محبت و احسان به مردم است عقل وسیله ای است که با آن خدای رحمان را پرستش می‌کنیم. اساس عقل هم...
دعای جوشن کبیر
پاورپوینت دعای جوشن کبیر