حل مشکلات اقتصادی

يكي از نابساماني هاي وجود فقر در زندگي انسان است و اگر انسان نبازمند و محتاج شد دست به هركاري مي زند و اينجاست كه انحرافات اجتماعي و كجرويها شكل مي گيرد و...
رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی (1395/1/1) با صراحت سه راه پیش روی جامعه ایران را در حل مسایل بیان کردند: راه اول زندگی زیر فشار دائمی دولتهایی مثل...
بررسی اقتصاد مقاومتی در زنجیره ی دولت و مردم اقتصاد مقاومتی بُعدی از اقتصاد است که درباره ی مواجهه با تهدیدهای بیرونی یک کشور در حوزه ی اقتصاد یا مؤثر در...
نگاه و اشراف کامل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به امور داخلی و مسائل و فضای بین المللی، همواره تبیین گر بهترین راه برای پیشرفت مبتنی بر عدالت است. معظم له همواره...
eghtesad-mogavemati02.jpg
ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از آن حیث که عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را تئوریزه کرده و در واقع مسیر آینده را برای ما به تصویر کشیده است بسیار حائز...
همزمان با ناامیدی توأم با شکست غرب در بهره گیری از اهرم های نظامی و سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران که رویکرد آنان به تحریم های اقتصادی را در پی داشت...
منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنانچه مقاومت برای دفع منافع پیشرفت و کوشش در...
با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه های مختلف قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دستور کار قرار گرفت. اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع...
در یک سال اخیر، اغلب سیاست گذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درک کرده اند. بدون تعارف و تملق...
مقدمه با توجه به تحریم  های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی، بانکی، دارویی و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که به ظاهر مدعی دفاع از حقوق...

صفحه‌ها