دستور العمل معنوی

جلسات اخلاق استاد آیت الله تحریری
ضمن رعایت نکات بهداشتی؛ با توجه به اتفاقات ناگوار بهداشتی که رخ داده، «آیت الله تحریری» به عموم مؤمنین چنین توصیه کردند : 1-نماز جعفر...