سیره آیت الله قاضی در شب قدر

شب قدر
سیره صالحان در شب های قدر از اعمالى که در طول سال، مخصوصا شبهاى مبارک رمضان و على الخصوص در شب قدر بدان سفارش اکید شده است، اِحْیا و شب زنده‏...