محمدعلی شاه آبادی

آیت الله شاه آبادی
سه دستور اخلاقی یکی از بازاریان که از شاگردان مرحوم شاه آبادی بود، نقل می کرد که ایشان، یک شب در یکی از سخنرانی هایشان، با ناراحتی اظهار داشتند: «...
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
جلوه هایی از توسل عالمان و عارفان به حضرت زهرا سلام الله علیها و عنایات فاطمی صلوات حضرت زهرا (علیها السلام) آیة الله میرزا محمد علی شاه آبادی می فرمودند...
آیت الله شاه آبادی
روح لطیفش تجلی واقعی عرفان و رفتار و خلق کریمانه اش نمادی از حضور عالمان آگاه در سطح جامعه بود سخن از عارف کامل آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی است، در این...
آیت الله محمدعلی شاه آبادی
 عارف کامل و  فقیه مبارز، آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی  در سال 1292 قمری در اصفهان در بیت  فقیه ربانی، آیت الله میرزا محمد جواد...