مسند حضرت عیسی

عيسى بن مريم (ع)
ب: افعال عیسى بن مریم (علیهما السلام)  سمعت اباعبداللّه(علیه السلام) یقول: إتّقوا اللّه ولایحسد بعضكم بعضا. إنّ عیسى بن مریم كان من شرایعه السّیح فى...
عیسی مسیح
در لابه لاى مصادر روایى مسلمانان، از حضرت عیسى (علیه السلام) و درباره وى، احادیث بسیارى نقل شده است. گردآورى این مجموعه احادیث، به عنوان « مسند عیسى بن مریم (...