مصرف کالای داخلی

رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی (1395/1/1) با صراحت سه راه پیش روی جامعه ایران را در حل مسایل بیان کردند: راه اول زندگی زیر فشار دائمی دولتهایی مثل...
rahbari-eghtesad.jpg
قفل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز می شود؟ در حالی که 3 سال و اندی از فعالیت دولت می گذرد، آمارها حاکی از این است که کارنامه اشتغال زایی دولت مثبت نبوده...
در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی بین المللی در خارج، و نیز پاره ای از کارشکنی های پیاده نظام دشمن در داخل ، اقتصاد...
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند ضمن قوامیت برای جامعه، هرگونه فشار و بحران های داخلی و بیرونی را به سادگی پشت سربگذارد و با قدرت، اقتصاد پویا و شکوفایی...
این روزها که به پایان سال نزدیک می  شویم، بازار خرید و فروش کالا از رونق بهتری برخوردار است. خرید کالاها، فقط به پوشاک و لباس منحصر نمی شود، بلکه بسیاری...
مقدمه با توجه به تحریم  های گسترده اقتصادی، نفتی، مالی، بانکی، دارویی و بهداشتی از سوی مستکبرانی چون آمریکا و کشورهای غربی که به ظاهر مدعی دفاع از حقوق...
اشاره: سال 1396 توسط مقام معظم رهبری  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است. در رابطه با دلیل نامگذاری سال 96 و چگونگی تحقق آن با دکتر...
tolid-o-eshteghal.jpg
«اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» شعاری بود که رهبر معظم انقلاب برای سال 1396 برگزیدند؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است. با...