واسطه فیض الهی

ترویج مهدویت
اگر امام نباشد، زمین هم از بین می‌ رود، نه این که فقط مردم از بین می روند و یا فقط مردم بی دین می شوند، بلکه اگر امام نباشد، اصلاً هیچ چیزی در عالم...
بعثت پیامبر
1 . انقلاب ارزشها بعد از بعثت رسول گرامی اسلام، اصول و ارزشهای جاری در جامعه که علیه مصالح دنیا و آخرت مردم بود، به ارزشهای انسانی و الهی تبدیل شد....
واسطه فیض
انبياء و ائمه(علیهم السلام) انسان های کاملی هستند که توانسته اند همه ی ظرفیتهای معنوی خود را تکمیل نموده و به مرتبه ای برسند که با خدای متعال ارتباطی نزدیک...