کار و اشتغال جوانان

nahjolbalaqheh-.jpg
چکیده : کار، اشتغال و تولید دارای سه بعد فلسفی، جامعه شناختی و اقتصادی می باشد، ترتب بین این ابعاد منطقی است. از این رو بعد فلسفی، زیربنای جامعه شناختی و...
rahbari1.jpg
سال ۱۳۹۵ نیز با تمام فرازها و فرودهایش به پایان رسید، پایانی که چندان مناسب ایران و شهروندان ایرانی نبود. حجم گسترده مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر رواج سیاست...
اشاره:   اين مقاله، حاصل تلاش جمعي از پژوهشگران جوان و متعهد اين مرز و بوم اسلامي است که بخش عمده اي از مدل پيشنهادي را به اجرا درآورده اند و ان شاء...
آیت الله قرائتی
5- کار و اشتغال جوانان، ضامن سلامت محیط و جامعه به ام سلمه گفتند: شما زن پیغمبر هستی، زشت است که کار می کنید. فرمود: زن و مرد، هر کدام فرقی نمی کند، بیکار...