دیگرسازی و تربیت اخلاقی

اعتیاد به تکنولوژی
    هنگامی که پشت رایانه نشسته اید و بر روی صفحه کلید تایپ می کنید، فقط انگشتان و چشمان شما کار نمی کنند بلکه تمام اندام های بدن شما در...
 عرصه رسانه
معمولاً حکومتها نظام ارزشی ویژه ای به تناسب اهداف خود ترسیم و سعی می کنند در فرهنگ خود جاری سازند؛ بعضی از کشورها تلاش می کنند نظام ارزشی خود را به کشورهای...
انرژی هسته‌ ای در ایران
مقدمه  كشورهاي برخوردار از فن آوري اتمي كه نگران دستيابي ساير كشورهاي در حال توسعه به اين فن آوري استراتژيك بودند، مبادرت به ايجاد ساختاري در زير...
فناوری هسته ای ابزارمهم در پژوهش های کشاورزی
دانایی محوری یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی و تلاش برای خودکفایی است و دانش هسته ای هم فرایند تحقق این اهداف را سرعت می بخشد. دانش هسته ای در...
روز ملی فناوری هسته ای
زلال وحی قرآن به دانش، پژوهش، تولید علم و فهم عمیق و استنباط، ارزش فوق العاده ای داده و مصادیق متعددی از نوآوری را برای شناساندن و آموزش دادن به مسلمانان در...
هوا، فضا
چه کساني براي نخستين بار بيش از 2 هفته در فضا بسر بردند؟ «اندريان نيکلايف» و «ويتالي سواستيانف» کيهان نوردان «سايوز-9» نخستين کيهان نورداني بودند که بيش از 2...
روز فناوری فضایی
اطلاعات مهندسی منتشر شده درباره ماهواره رصد که در واقع محصول یک پروژه دانشجویی در دانشگاه مالک اشتر بوده است٬ آنقدر ناچیز و مختصر بود که دانش فضایی را بر آن...

صفحه‌ها