دیگرسازی و تربیت اخلاقی

حیا
موضوع بحث ما حیا است که یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه ما هم ترویج بی حیایی در سه رابطه دیداری، گفتاری و رفتاری است. من در جلسه گذشته عرض کردم که ما...
حیا
در گذشته بحث ما راجع به تربیت، یعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود. عرض کردم به طور معمول، انسان در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گیرد...
جزوه فطرت
امروز مناسبت هست كه در زمینه اهمیت بركات این ایام و عظمت روز مبعث، بحث هایی شود. چون وقت نمی رسد، همان بحث های قبلی را ادامه می دهیم. ان شاءالله خدا از...
جزوه فطرت
در ادامه بحث فرق بین دنیا و زندگی دنیایی، رسیدیم به اینكه این عالم، آیات حقایق هستند كه اهل معرفت، به بركت پاكی نفس، هر چه كه در این عالم می بینند، متوجه به...
فطرت
در جلسات گذشته عرض شد كه پست ترین عالمی كه از نظر درجه وجودی هست، همین عالم است و این را هم گفتیم كه قرآن، آن را به عنوان آیه معرفی می كند و می فرماید كه...
فطرت
چكیده بحثهای چند جلسه قبل در مورد مراقبه، این شد كه مراقبه، ركن سیروسلوك است و مراتب سالك را از مرتبه مراقبه اش می شناسند كه كدام سالك در كدام مرحله مراقبه...
مراقبه
خلاصه بحثهای چند جلسه قبل در موضوع مراقبه عرض شد كه مراقبه حالتی است كه انسان توجه پیدا كند به فعل خودش، و اگر قویتر شد به خودش. و این نیست كه انسان نتواند...
فطرت
ادامه بحثهای چند جلسه قبل كه در مورد نحوه مراقبه بود، رسیدیم به اینكه اگر پیوستگی بسیار شدید و قوی بین خودمان و اعمال و افعالمان و آن ملائكه مامور در ساختار...
جزوه فطرت
خلاصه بحثهای دوجلسه قبل دربارة مراقبه بود. چكیده این شد كه ما دقیقا تحت نیروهای خاصی تحت مراقبه هستیم. مراقبه ای بسیار دقیق.و جزئی ترین حركات ماتحت كنترل و...
فطرت
چكیده جلسات قبل این شد كه : قرآن ما را توجه فرمودند به اینكه ماازجهات مختلف، تحت مراقبه دقیق و شدید هستیم و لحظه به لحظه حركات ما تبدیل می شود به یك شخصیت...

صفحه‌ها