معایب و رذائل اخلاقی

جدال
آنگونه كه نطق براى بیان و تبیین است نه براى دروغ و تحریف آنسان كه سرمایه براى تجارت است نه براى ربا و همچنان كه آموزش[ سلاح] براى دفاع و جهاداست براى...
پرسش
پرسش: کیفر و ضررهای خودارضایی چیست؟ پاسخ اجمالی : خود ارضایی عمل حرام و گناه کبیره است و هر گاه شخصی این عمل زشت را انجام داد باید غسل جنابت...
غیبت و تهمت
از فرافکنی تا احساس حقارت «شنیدی چی می گفت؟»، «چطور تونست این حرف رو بزنه؟» و... شاید چنین جمله هایی را در بین صحبت های همکاران یا مهمانی های خانوادگی...

صفحه‌ها