ادای حقوق الهی

دعا
از حضرت رضا علیه السلام  روایت شده است که مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله آمد و عرض کرد: «یا رسول اللّه من صحیفه ای یافتم». حضرت...
آیت الله شاه آبادی
سه دستور اخلاقی یکی از بازاریان که از شاگردان مرحوم شاه آبادی بود، نقل می کرد که ایشان، یک شب در یکی از سخنرانی هایشان، با ناراحتی اظهار داشتند: «...