اهمیت و جایگاه و ویژگی های عید فطر

اهمیت  و جایگاه و ویژگی های عید فطر
 اهمیت و جایگاه و ویژگی های عید فطر عید فطر یكى از دو عید بزرگ در سنت اسلامى است كه درباره آن احادیث و روایات بیشمار وارد شده است. مسلمانان روزه...