جهاد اقتصادی

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست طی سال های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت،...
نرم افزار اندروید/ احادیث اقتصادی *بخش ها: - مفاهیم اقتصادی - اخلاق اقتصادی - انحرافات اقتصادی - جهاد اقتصادی - گالری تصاویر - گالری صوت...
يكي از نابساماني هاي وجود فقر در زندگي انسان است و اگر انسان نبازمند و محتاج شد دست به هركاري مي زند و اينجاست كه انحرافات اجتماعي و كجرويها شكل مي گيرد و...
1. مقدمه با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین...
rahbari1.jpg
سال ۱۳۹۵ نیز با تمام فرازها و فرودهایش به پایان رسید، پایانی که چندان مناسب ایران و شهروندان ایرانی نبود. حجم گسترده مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر رواج سیاست...
با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای آن در دستگاه های مختلف قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دستور کار قرار گرفت. اما توجه به ابعاد اقتصادی این موضوع...
...علت انتخاب شعار امسال را که باز هم شعار اقتصادی انتخاب کردیم، یک تحلیل و یک نگاه به مجموعه مسائل کشور است. شاید در ذهن بعضی می گذشت که ترجیح دارد شعار سال،...
eghtesad-moghavemati.jpg
سال 1391 برای پنجمین سال متوالی بود که نام گذاری سال ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام شد. نقشه ی راه سال 1391 به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی...
جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادي رمز موفقيت و نفوذ در ساير ملل و بقاي يك جامعه كار و تلاش در عرصه هاي مختلفي مخصوصا در عرصه اقتصاد است که در هرزمان يکي از حربه هاي دشمن استفاده...