مسیحیت

حضرت معصومه
پرتو دهم: مقام شفاعت «شفاعت» در لغت به معنای آن است که کسی در نزد مَلِک و یا بزرگی حاجتی را برای دیگری درخواست نماید و در واقع، به معنای واسطه...
پرسش
پرسش : من یک دانش اموز در خارج از کشور امارت - دبی مشغول به تحصیل هستم من برای تحقیق خود سولاتی را از شما دارم که می خواهم پاسخ هر یک از سولات را جداگانه وبه...
عيسى بن مريم (ع),روز مقدی مسیحیان,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین
پاره اى از مسيح شناسى هاى بريتانيايى و آمريكايى   ما در بحث خود درباره شخصيت عيسى مسيح در مسيحيت معاصر، تا اين جا بسيار كم درباره سهم الهيدانانِ جهانِ...
عيسى بن مريم (ع),روز مقدی مسیحیان,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین
مسيحيت سكولار  بولتمان و تيليخ هر دو با پيونددادن آموزه هاى مسيحيت به پرسش هاى وجودى و فرهنگىِ برخاسته از جامعه امروزى، آغازگر گفتوگو ميان مسيحيت و دنياى...
عيسى بن مريم (ع),روز مقدی مسیحیان,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین
اشاره [1] در نوشته حاضر، نويسنده بر آن است تا چهره عيسى مسيح را در مسيحت معاصر و تفسيرهاى گوناگونى را كه در مسيحيت معاصر از عيسى مسيح انجام گرفته است، بررسى...
انجیل
پرسش : معنای انجیل و دلیل نام گذاری انجیل به این نام چیست؟ پاسخ اجمالی : «انجیل» در اصل، کلمه یونانى به معناى «بشارت» یا «آموزش جدید»،[1] نام...
حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی
به گزارش خبرگزاری ضیاءالصالحین به نقل از فارس؛ حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی، استاد درس خارج حوزه علمیه و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سلسله...
تحریف آیین مسیح در گذر تاریخ
بررسی تحریف در آیین مسیحیت در گروی مطالعه ی تاریخ زندگانی حضرت مسیح و آشنایی باتاریخ کلیسا است. در مورد تاریخ مسیحیت اولین سؤالی که به ذهن می رسد این است که...