کار و اشتغال

يكي از نابساماني هاي وجود فقر در زندگي انسان است و اگر انسان نبازمند و محتاج شد دست به هركاري مي زند و اينجاست كه انحرافات اجتماعي و كجرويها شكل مي گيرد و...
eghtesad-e-mogavemati_rahbari.jpg
چرا رهبر معظم انقلاب سال 96 را هم اقتصاد مقاومتی نامیدند؟  هر فعالیتی که در کشور انجام می گردد، با یک مصاحبه ی رسانه ای تبدیل به گامی در جهت اصول اقتصاد...
مكانت، منزلت و شخصيت افراد در گروه داشتن كار و شغل است : شخصيت و سربلندي در سايه زحمت و كار به دست مي آيد. موضوع اشتغال و رفع معضل بيكاري چيزي نست كه فقط...
rahbari-eghtesad.jpg
برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه  های جدی در زمینه...
نهج البلاغه
گفتار سوم: رویکرد اقتصادی کار، اشتغال و تولید نامه امام علی علیه السلام به والی شایسته خود، مالک اشتر را می توان، منشور حکومت و تبیین دیدگاههای آن حضرت نسبت...
روش های ترویج اشتغال حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برای ایجاد انگیزه تولید و کسب درآمد در وجود مسلمانان، از روش های مختلفی بهره می گرفت که به برخی...
اشاره: «اشتغال» امروزه در جامعه ما، یکی از مسائل اساسی و موضوعات مورد بحث می  باشد، و هرکس نسبت به فراخور حالش و براساس رشته تخصصی و اندیشه  های خود...