آیت اللّه حائری

آیت الله محی الدین حائری شیرازی
آیت الله محمدصادق حائری شیرازی، مشهور به محی الدین، در دوازدهم بهمن 1315 در شیراز در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود که به تعبیر وی، «رغبت شان إلی...
حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی(حفظه الله)
وقتی انسان آیاتی را درباره دیگران می بیند باید بداند که آن چه برای دیگران اتفاق افتاده طبق یک قانون بوده و ضعفی که آنها نشان دادند قانوناً قابل مؤاخذه بوده...
حضرت آیت الله محی الدین حائری شیرازی(حفظه الله)
وقتی انسان شرح حال موسی (علیه السلام) را می بیند فکر نکند که یک قضیه ی شخصی است این شرح حال را شرح حال انسانیت ببیند؛ یعنی سرگذشت موسی (علیه السلام) سرگذشت...
عرفان اسلامی
یکی از مسائل اساسی در اسلام، عرفان اسلام است. وقتی کسی بگوید: «عرفان یک مسأله انحرافی است»، خوب، چه طور می شود؟ به تمام معارف اسلامی به دیده ی...
ایمان, تقوا
شخصی پیش من آمده بود و از تعبیری که جایی درباره او به زبان رانده بودند، ناراحت بود. به او گفتم حرفی درباره تو زده اند که دلت از آن حرف آتش گرفته است. اما...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
اگر به جام فلزی که در حالت رها است ، ضربه ای وارد شود ، مدتها ارتعاش خواهد داشت ، ولی اگر جام را با دست بگیریم و ضربه ای به آن وارد کنیم ، دیگر ارتعاشی...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
انسان آنگاه که پشت به نور می کند، خود را می بیند، آنهم بزرگتر از آنچه که هست، یعنی«خود بزرگ بین» می شود. همچنانکه اگر در شبی تاریک به جای اینکه رو به فانوسی...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
آدمی که در سلول( اتاق انفرادی برای زندانی) است، چه سلول در باغ باشد، چه در زندان، فرقی نمی کند؛ چون چیزی نمی تواند بفهمد. ما هم که در سلول نفسانیت خود هستیم...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
در زندان بودم که شنیدم مرحوم مادرم کسالتی دارد، به من اجازه داده شد که از زندان با مادرم تلفنی صحبت کنم. در آن حال از خدا خواستم که بر زبانم مطالبی جاری کند...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
رزق، مثل آبخور مرغهای مرغداریهاست. اگر آبخوری آنها را دیده باشید، اینطور است که کمی بالاتر از لبه ظرفی را سوراخ کرده و آن را پر از آب می کنند و روی یک ظرف...

صفحه‌ها