علم اخلاق

اخلاق
اصولی مانند «رفتار کردن با دیگران همانطور که دوست داریم با ما رفتار شود». که این اصول مختص به متدینین هم نیست و هر انسانی آنرا درک می ‌...
اخلاق نسبی است یا مطلق؟
نسبیت در اخلاق بدین معناست که هیچ یک از ارزشها و اصول و احکام اخلاقی ثابت نیستند و همة گزاره‌های اخلاقی به اختلاف زمان، شرایط و نظر شخصی خاص، یا...
فلسفه اخلاق
اهمیت اخلاق تا آن جاست که پیامبر گرامی اسلام - صلّی الله علیه و آله - می فرمایند: «انّما بعثتُ لاتمم مکارم الاخلاق. بدرستی من مبعوث شده...
قلب و روح
«قلب» در اصطلاح قرآن، موجودی است که این گونه کارها را انجام می دهد: درک می کند، می اندیشد، مرکز عواطف است، تصمیم می گیرد، دوستی و دشمنی می...
فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق عهده دار تحقیق درباره مبادی علم اخلاق است. در علم اخلاق، گفته می شود که چه کاری خوب و چه کاری بد است؛ اما در فلسفه اخلاق، گفته می شود که خوب...
اخلاق اسلامی
در آیه 34 سوره فصلت می خوانیم: «ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینه عداوة کانه ولی حمیم؛ بدی را با نیکی دفع کن ناگهان (خواهی دید) همان کسی که...
تربیت اخلاقی
اگر انسان به اخلاق نیاز نداشت و یا تربیت اخلاقی در انسان بی تأثیر بود، آمدن این همه توصیه های اخلاقی لغو و بیهوده می شد و خداوند کار عبث و بی ثمر مرتکب...
اخلاق عملی
البته هر چند رویکرد اخلاق کاربردی در میراث اخلاق اسلامی بی پیشینه نیست، و عالمان اخلاق مسلمان به حوزه های اختصاصی اخلاق، مانند اخلاق حکمرانی، اخلاق...
مكارم الأخلاق
مرحوم علامه تهرانی نام دهها کتاب را که در زمینه علم اخلاق نگاشته شده است در اثر معروف خود «الذریعه» بیان نموده است. این نکته نیز حائز...
اخلاق نظری
در اخلاق نظری از فلسفه اخلاق یعنی از مبانی و زیر بنای اخلاق و معیار خوبی ها و بدی ها بحث می شود ولی در اخلاق عملی، بحث از آداب و دستور هائی خاص است...

صفحه‌ها