ملا حسین قلی همدانی

قوت معنوی
مرحوم ملا حسینقلی همدانی قدّس سرّه یکی از افرادی است که خیلی قویّ و در بین اساتید، کم نظیر بوده است. ایشان یکی از اولیایی است که روحش خیلی آزاد است. اگر کسی...
ظواهرشرع
چه کنیم تا صفات رذیله نداشته باشیم، چه کنیم تا بتوانیم درخت رذالت را اصلاً از ریشه بخشکانیم و درخت فضیلت را به جای آن غرس کنیم، میوه دار بکنیم و از میوه اش...
درک شب قدر
مرحوم ملاحسین قلی همدانی قدس سره در یکی از نامه هایشان،[۱] انسان گرفتار معصیت را به انسان مسموم، تشبیه می‏ کنند. تشبیهات آن بزرگوار در نامه هایشان حکایت...
شرح صدر
مرحوم ملاّ حسین قلی همدانی قدس سره در یکی از نامه هایشان[۱] یک تشبیهی از حضرت لقمان علیه السلام نقل می‏ کنند که آن حضرت به فرزندشان فرمودند: یَا...