اخلاق تبلیغ و طلبگی

تبلیغ
هر مبلغ دین طبعا دوست دارد به منطقه ای برود که امکانات رفاهی بیشتری داشته باشد. اما چه بسا اینگونه نباشد و منطقه ای را که مبلغ فکر می کند از جهاتی خوب است،...
پختگی رفتار
طبق روایات معصومین، مومن باید زیرک بوده و کارهایش را با پختگی و درایت توام کند. این خصیصه باید به طریق اولی در کار یک مبلغ، و در اخلاق و رفتار او، خود را...
تبلیغ دین
یک مبلغ دین باید گفتار نرم و منطقی را در برخورد با مخالفان و شبهه افکنان به کار گیرد تا بتواند بر آنها تاثیر بگذارد. گفتار نرم و منطقی، چنان اهمیت دارد که...
تبلیغ جهادی
کار دسته جمعی غالبا باعث خلاقیت و نوآوری در کارها می شود. کار تبلیغ دین نیز نباید از این خصیصه مستثنی باشد. تبلیغ جهادی مبلغان دینی از آن نوآوری های تبلیغی...
تبلیغ دین
شکی نیست که همکاری کردن در انجام کارها، ثمرات بسیاری دارد؛ یکی از آن موارد، بالا رفتن کمیت و کیفیت کارهاست. نکته ای که در امر تبلیغ دینی نباید از آن غفلت...
صبر مبلغین دینی
یکی از صفات اخلاقی مبلغین دینی در سفرهای تبلیغی، داشتن صبر است. چه بسا نبود این خصیصه باعث به نتیجه نرسیدن  تلاش مبلغ شود. یک مبلغ دینی صبور...
اخلاص
تبلیغ دین از آن کارهای مهم است که اخلاص در آن نقش ویژه ای دارد. بدون شک داشتن اخلاص بر اعمال و رفتار و اخلاق مبلغ دینی تاثیر بسزایی دارد. حضرت علی(علیه...
روحانیت و مردم منطقه
یکی از کارهای با ارزشی که مبلغین دینی در منطقه تبلیغی خود باید بر روی آن حساب ویژه ای باز کنند، ارتباط با مردم و تلاش در زمینه رفع مشکلات آنان است و این...
روحانیون
هر طلبه ای که به تبلیغ می رود، دوست دارد که مبلغان قبلی در آن منطقه، دارای وجهه مثبتی باشند؛ بنابراین او نیز باید سعی کند از خود وجهه مثبتی بر جای بگذارد و...
مبلغین دینی و کمک به مسجد
چنانکه می دانیم محور تبلیغ دینی، مسجد و حسینیه است. این دو مرکز تبلیغی باید از لحاظ مادی در مضیقه نباشند تا فرصت کافی برای نقش آفرینی معنوی داشته باشند...

صفحه‌ها