اخلاق تبلیغ و طلبگی

تبلیغ دین
یک مبلغ دینی باید در عین خوش اخلاقی و جاذبه داشتن، جایگاه خود را در نظر داشته و سنگینی و متانت خود را زیر سوال نبرد. پیامبر مکرم اسلام در مسیر تبلیغ با...
تبلیغ دین
یکی از روشهایی که در تبلیغ دین باید توسط روحانیون محترم بکار گرفته شود، استفاده از برنامه ای به اسم تشویق و ترغیب است. اگر این برنامه با اخلاق و رفتار مناسب...
تبلیغ دین
یکی از آسیب هایی که تبلیغ دین را با حواشی نامطلوبی مواجه می کند، بحث عینیت نیافتن سخنان مبلغان در اعمال و رفتار آنهاست. خدای بزرگ می فرماید: «يا...
اخلاق مبلغ
هر مبلغی که به منطقه ای برای تبلیغ دین می رود، طبعا دوست دارد که در مدتی کوتاه(مخصوصا در طرح هجرت بلندمدت)، اهالی مسجد او زیاد شده و کار تبلیغ او بالا بگیرد...
اخلاق مبلغ
یکی از برنامه های پیامبران برای پیشبرد تبلیغ خود، اعلام رسمی مزد نخواستن است. مبلغین نیز در مواقع خاص باید از این شیوه استفاده نمایند. طبعا این روش اخلاقی...
تبلیغ
یکی از شیوه های تبلیغی که باید مبلغان ارجمند به آن توجه داشته باشند، دادن امیدواری به مردم است؛ چه در زمینه مسائل مذهبی و چه در زندگی شخصی. این شیوه تبلیغی...
خوش اخلاقی مبلغین دینی
خوش اخلاقی یکی از صفاتی است که انسان با تمسک به آن می تواند جاذبه داشته باشد و بر پیرامون خود تاثیر بگذارد. وجود این صفت مهم برای مبلغ دین، ارزش حیاتی...
مبلغان
اردوهای جهادی مبلغین دینی(وهر حرکت جهادی دیگر)، ادامه دهنده راه شهیدان ایران اسلامی است. شهیدانی که بدون هیچ ادعایی برای سربلندی نظام اسلامی، سلاح بر دوش و...
رفتار مبلغ
یکی از نکات مهمی که باید مبلغان نسبت به آن حساسیت ویژه ای داشته باشند، چگونگی بیان کردن ترس از گناه و نافرمانی خداست تا ضمن اینکه مردم از عواقب نافرمانی خدا...
تبلیغ در مناطق محروم
یکی از رسالتهای مبلغان، رساندن پیام دین به نقاط محروم و دورافتاده است. مناطقی که شاید جاده و مسجد و امکانات نداشته باشند، ولی چه بسا تشنه معارف اهلبیت باشند...

صفحه‌ها