تهذیب نفس

اصلاح نفس
از اصلاح نفس ، نمی شود دست برداشت! بدون اصلاح نفس ، رفیق نیمه راه خواهیم بود! ممکن نیست بدون اصلاح نفس کاری [از] پیش برد، [یا] برای جامعه کاری...
راه رسیدن به حقیقت
عالم باطن، غیر از جسم و ظاهر است. حضور  و محضر لازم است. گویا غیر از حضور جسمی، محضر می ‏خواهد؛ یعنی درک و توجه لازم است. بعید است که حتی یکی...
خودسازی
شجاعت و شهامت با عمق بسیار زیاد در او ظهور می یابد تا آن جا که از هیچ قدرتی نمی ترسد و در برابر هر طاغوتی می ایستد و از چیزی دریغ نمی کند از مالش می...
مبارزه با نفس
حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ اولین گام در «خود سازی» را شناخت همه جانبه نفس بیان می فرماید، به این معنا که اگر نفس به طور شایسته شناخته نشود...
آیت الله خوشوقت
معنای صراط مستقیم صراط همان راه است، و کلمه مستقیم پسوندش است، اضافه است، در این آیه مستقیم به معنای معتدل است و  به معنای راست نیست، شما اگر به...
فضائل و رذائل
معنای فطری بودن فضایل و رذایل این نیست که مصادیق آنها را بدون تعلیم و تربیت و وجود معلّم درک کنیم و محتاج به ارسال رسل نباشیم؛ اگر چنین بود، هیچ کس و...
علم اخلاق
غایت و هدف علم اخلاق، شناخت فضیلت ها و چگونگی به کارگیری آنها در جهت تزکیه ی نفس و شناخت پلیدی ها به منظور پاک کردن نفس از آنهاست؛ به همین جهت، علم...
ظواهرشرع
چه کنیم تا صفات رذیله نداشته باشیم، چه کنیم تا بتوانیم درخت رذالت را اصلاً از ریشه بخشکانیم و درخت فضیلت را به جای آن غرس کنیم، میوه دار بکنیم و از میوه اش...
تزکیه نفس
مقدمه: پیامبران چه می آموختند و بر چه معیارهایی تزکیه شدند و به تهذیب نفوس انسانی پرداختند؟ اصول تعلیم و تربیت پیامبران و اساس تزکیه و تهذیب در مکتب...
حضرت آیت الله حائری شیرازی
آدمی که در سلول( اتاق انفرادی برای زندانی) است، چه سلول در باغ باشد، چه در زندان، فرقی نمی کند؛ چون چیزی نمی تواند بفهمد. ما هم که در سلول نفسانیت خود هستیم...

صفحه‌ها