عصمت

 بصیرت عصمتیه
حضرت فاطمه سلام اللّه علیها بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم با اینکه دارای سمت نبوّت تشریعی نبوده اند، صاحب ملکه عصمت بوده اند. و این منافاتی ندارد...
عصمت پیامبر و ائمه
 آیا این دینی که بر نبی اکرم نازل شده، جدّاً محفوظ مانده است؟ بحث در مورد عصمت انبیاء و ائمّه(علیهم صلوات المصلّین)، مقدّمه بحث مهدویت...
عصمت پیامبر و ائمه
  خود اهل جماعت هم در روایات خود، عصمت حضرات معصومین(علیهم صلوات المصلّین) را اعلام کردند. مطلبی که در میان اهل جماعت مطرح می شود و...
عصمت پیامبر و ائمه
این ها می خواهند تو را به ضلالت و گمراهی بکشند امّا متوجّه نیستند که خودشان در ضلالت و گمراهی هستند لذا قرآن کریم و مجید الهی می فرماید: «...
خوف ممدوح و عرفان!
هر کس حکیم شد، از عصمت برخوردار است، کیّس است، از همه چیز آگاه است، فتنه  شناس است و در فتنه  ها افراد را می شناسد پروردگار عالم...
عصمت پیامبر و ائمه
باید بدانیم منظور از عصمت، فقط عصمت از گناه نیست. باید بدانیم منظور از عصمت، فقط عصمت از گناه نیست كه البته آن هم حتماً باید باشد بلکه...
اطاعت  پذیری از معصوم
عصمت نه تنها برای نبی، بلکه حتّی برای اولی الأمر هم وجود دارد. پروردگار عالم به اهل ایمان خطاب می کند که از خدا، رسول و اولی الأمر که ما قائل...
عصمت پیامبر و ائمه
لفظ عصمت را در آیات الهی و روایات بررسی کنیم و بدانیم که اصلاً عصمت به چه معناست. معنای اصلی لفظ عصمت، پناه بردن به پروردگار عالم و پناه جستن به ذات...
اطاعت  پذیری از معصوم
طبیعی است که ائمّه(علیهم صلوات المصلّین) از خطای در اعمال دورند؛ چون پناه برده شده به خدا هستند.  یعنی ائمّه(علیهم صلوات المصلّین) از جمیع محارم...
خوف ممدوح و عرفان!
در مورد عصمت در تفکّر می توان این گونه مثال زد:... در مورد عصمت در تفکّر میتوان اینگونه مثال زد: مثلاً در قرعه کشی یکی از تعاونی ها که فرش می دادند،...